Ekonomi

İhracatçı Firmalara Can Suyu “KDV İadesi”

“İmalatçılar, imalatçı belgelerinde yer alan üretim kapasitesinde öngörülen ve imal edip ihraç ettikleri mallara ilişkin iade talep edebilirler.”

Mali Müşavir C. Serkan Kumdakçı, ihracat yapan firmalar için en süratli iade sistemlerini, bu sistemlerin hangi imkânları sağladığını, uygulamadan yararlanabilecek imalatçı mükelleflerin hangi koşullara uyması gerektiğini ve uygulamanın dışında kalan satışları MAG Business’a anlattı.

Yazısına “Bilindiği üzere direkt mal ihracatında iadesi istenebilecek katma paha vergisi olarak, ihraç edilen malın imalinde yahut tedarikinde yüklenilen KDV fiyatı ölçü alınmaktadır. Eylül 2022 prestijiyle iadesi beklenen, devreden katma bedel vergisi yükünün beş yüz milyarı geçtiği kestirim edilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı; ihracata husus KDV iadesini kolaylaştırmak ismine, 41 numaralı KDV Bildirisi ile, isteyen imalatçı, ihracatçılara kendi imal ettirdikleri yahut kendi imalat bahislerindeki fason olarak yaptırdıkları malları direkt ihraç ettiklerinde, iadesi istenecek katma kıymet vergisi olarak gerçek KDV yüklenimleri yerine ihraç bedelinin yüzde onu fiyatındaki götürü meblağı KDV iade talebine bahis etmeleri mümkün kılmıştı. Ayrıyeten iadesi beklenen KDV için “artırımlı oranda’’ teminat mektubu ya da kefalet senedi sigortası poliçesi ibraz eden firmalara KDV iadesi çok süratli bir halde yerine getirilmektedir fakat, yüzde on götürü iade düzeneğini kullanmayan ya da artırımlı teminat mektubu veremeyen ihracatçı firmaların yüklenilen KDV üzerinden iade taleplerinde, süreç altı ila yedi ayı bulmakta, hatta iade sırasında imalatçı firmaların bir firma altına kadar yapılan ters inceleme tekniği ile mühlet bazen daha da uzamaktadır.” açıklamasıyla başlayan Mali Müşavir C. Serkan Kumdakçı şöyle devam ediyor: “Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracatçı firmaların KDV iadelerini süratli bir biçimde yerine getirmek ismine gerekli yasal düzenlemeleri yaptığı halde bazen zıt incelemelerde yaşanan süreçler ya da denetim raporlarında yaşanan eksiklerin firmalar tarafından müddetinde tamamlanmaması nedeniyle süreç altı ya da yedi aya kadar uzayabilmektedir. Sürecin daha da hızlanması ismine; iade sürecini yerine getiren kuruluşlar tarafından yapılan aykırı inceleme sisteminin sadeleştirilerek daha dinamik bir hale getirilmesi ya da iade istenen firmaların, mal hizmet satın aldığı tedarikçilerini daha dikkatli seçerek denetim raporlarında, görülen eksiklikleri süratli bir halde gidermesi gerekmektedir; ancak yeniden de ihracat yapan firmalar için en süratli iade sisteminin şu an için yüzde on götürü iade uygulaması olduğunu söyleyebiliriz. Bu uygulama; bölüm ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları direkt ihraç eden imalatçıların, ihracat teslimlerine ait olarak yüklendikleri KDV fiyatına bakılmaksızın ihracat bedelinin yüzde onuna kadar devreden, KDV fiyatı ile sonlu olarak KDV iadesi alabilmelerine imkân sağlıyor.”

Uygulamayla ilgili ayrıntılı bilgiler veren Kumdakçı “Uygulamadan; sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil evrakını haiz olması yahut Besin Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt dokümanı, besin işletmesi kayıt dokümanı ve işletme onay evraklarından (üretici belgesi) rastgele birine sahip olan, ilgili meslek odasına kayıtlı, üretimin yapıldığı periyotta yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Bildirilerinde öngörülen sayıda emekçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması yahut kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olan imalatçı mükellefler faydalanabileceklerdir” dedi ve ekledi: “İmalatçı olan mükellefin hazır alıp ihraç ettiği mallar veya Kanun’un 11/1-c maddesine göne ihraç kaydıyla başka bir mükellef aracılığıyla (grup şirketi olsa dahi) yapılan satışlar uygulamanın dışındadır.”

Mali Müşavir C. Serkan Kumdakçı yazısını şöyle tamamladı:“İmalatçılar, imalatçı evraklarında yer alan üretim kapasitesinde öngörülen ve imal edip ihraç ettikleri mallara ait iade talep edebilirler. İmalatçı dokümanında yer alan üretim kapasitesine nazaran imal edilebilecek mallar ile bu kapsamda fason olarak imal ettirilen mallar için bu uygulamadan yararlanılabilir; münasebetiyle, imalatçı dokümanındaki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, bu kapsamda iade uygulanmasına pürüz değildir. İmalatçılar, piyasadan hazır olarak satın alıp ihraç ettikleri mallar için bu uygulamadan yararlanamazlar. Ülkemizde uygulanan düşük faiz temelli cari fazla verme gayesindeki iktisat modelinde lokomotif, ihracat yapan firmalar olduğuna nazaran firmaların finansman gereksinimlerini ve nakit akışlarını planlamaları sırasında KDV iadesi de değerli bir yer tutmaktadır. Hal böyleyken iade süreçlerinin süratli bir biçimde yerine getirilmesi ismine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “götürü iade” uygulamasının ne kadar kıymetli bir yer tuttuğu vakit içerisinde daha yeterli anlaşılacaktır kanaatindeyim. Kısaca; ihracat yapana yüzde on KDV iadesi maliyeden armağan.”

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu